Eduunin Tietosuojaseloste

Privacy Policy of Eduuni

Päivitetty 23.4.2015

Updated 23.4.2015

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

Personal Data Act (523/99) 10 and 24§

Rekisterin nimi

Name of the service

Eduuni Eduuni

Rekisterin kuvaus

Description of the service

Eduuni on sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Eduuni is an environment for e-work and collaboration services.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Data controller and a contact person

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

asiakaspalvelu@eduuni.fi

CSC - IT Center for Science

asiakaspalvelu@eduuni.fi

Tuomiovalta

Jurisdiction

FI Suomi FI Finland

Rekisterin tietosisältö

Personal data processed

A. Tunnistuslähteestä haetaan seuraavat tiedot:

 • yksilöivä tunniste (esim. SAML persistent identifier)
 • eduPersonPrincipalName

B. Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Organisaatio
 • Käyttäjäprofiilin valinnaiset tiedot

A. Following data is retrieved from your identity provider:

 • your unique identifier (e.g. SAML persistent identifier)
 • your eduPersonPrincipalName

B. Following information is gathered from yourself:

 • Email-address
 • Name
 • Organisation
 • Optional user profile information

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Purpose of the processing of personal data

Henkilötietoja käytetään

 • Eduunin käyttöoikeuksien hallintaan
 • käyttäjän tietojen esittämiseen Eduuni-palveluissa
 • Eduuni-palveluiden edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään

 • palvelimien ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Personal data is used for

 • user authorization in Eduuni
 • presenting user information in Eduuni services

Personal data in the log file is used for

 • monitoring the load and capacity of the servers and network
 • working out technical problems and investing abuse of the service

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Third parties to whom personal data is disclosed

Eduunin ulkopuoliset palvelut, jotka käyttävät Eduunia käyttäjän tunnistamiseen, saavat kirjautumisen yhteydessä tietoja, jotka olet itse antanut (B.). Tunnistuslähteestä saatavia tietoja ei välitetä ulkopuolisille.

Ulkopuolinen palvelu voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Third party services that use Eduuni authentication will get your user information that you have given yourself (B.) when you login to service. Data from your identity provider is not send to third party.

Third party service can be outside EU/EEA.

Virheellisten tietojen oikaisu

How to access, rectify and delete the personal data

Ota yhteyttä yllä olevaan yhteystietoon.

Voit korjata itse antamiasi henkilötietoja.

Ota yhteyttä tunnistuslähteesi sieltä tulevien tietojen korjaamiseen.

Contact the contact person above.

You can rectify information that you have given yourself.

Contact your identity provider to correct personal data that is fetched from there.

Tietojen säilyttäminen

Data retention

Henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä tai kun sähköpostiosoitteen edellisestä vahvistamisesta on kulunut 18 kuukautta.

Personal data is deleted on request of the user or when there is 18 months from last time when user has confirmed his or hers email address.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Data Protection Code of Conduct

Henkilötietoja suojataan Code of Conduct for Service Providers käytäntöjen mukaisesti. Code of Conduct for Service Providers on yleinen standardi tutkimus- ja korkeakoulusektorille yksityisyyden suojaamiseksi.

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta.

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

In the network SSL technology is used to protect personal data. Personal data is protected from third party.